Recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Croaţia

Proceduri transfrontaliere europene - măsuri europene de protecție în materie civilă


*mențiuni obligatorii

Articolul 17 - Informații puse la dispoziția publicului

În temeiul Legii privind protecția împotriva violenței domestice (Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji), autorul actelor de violență domestică poate fi amendat și condamnat la închisoare; în plus, pe lângă măsurile de protecție prevăzute în Legea privind procedura contravențională (Prekršajni zakon), față de autorul infracțiunii se pot lua următoarele măsuri de protecție:

1. urmarea unui tratament psihosocial obligatoriu;

2. un ordin prin care i se interzice autorului infracțiunii să se apropie, să hărțuiască sau să urmărească victima actelor de violență domestică;

3. evacuarea din locuința comună;

4. urmarea unui tratament obligatoriu de dezintoxicare.

Instanța poate impune măsuri de protecție la cererea persoanei expuse violenței domestice, a poliției sau din oficiu. Măsurile de protecție de mai sus pot fi impuse de instanță, înainte de inițierea procedurii contravenționale, la cererea victimei sau a unui alt solicitant autorizat, în cazul în care există un risc direct pentru siguranța victimei, a membrilor familiei acesteia sau a unui membru al gospodăriei comune.

În conformitate cu articolul 65 din Codul penal (Kazneni zakon), instanța poate impune măsuri preventive față de autorul infracțiunii: urmarea unui tratament psihiatric sau psihosocial obligatoriu ori a unui tratament obligatoriu de dezintoxicare, interdicția de a exercita anumite sarcini sau activități, interdicția de a conduce un autovehicul, interzicerea apropierii, a hărțuirii sau a urmăririi victimei, evacuarea din locuința comună, interzicerea accesului la internet și supravegherea după executarea integrală a pedepsei privative de libertate.

În conformitate cu articolul 98 din Codul de procedură penală (Zakon o kaznenom postupku), judecătorul și procurorul pot impune, de asemenea, măsuri de supraveghere preventivă față de autorul unei infracțiuni săvârșite prin violență: interzicerea apropierii de o anumită persoană, interzicerea stabilirii sau menținerii legăturilor cu o anumită persoană, interzicerea urmăririi sau hărțuirii victimei sau a unei alte persoane și/sau evacuarea din casă.

În conformitate cu articolul 130 alineatul (6) din Legea privind procedura contravențională, agenții de poliție pot, la fața locului, să ia o măsură de supraveghere preventivă prin care să îi interzică autorului violenței domestice să viziteze un anumit loc sau o anumită zonă, să se apropie de o anumită persoană sau să stabilească sau să mențină legături cu o anumită persoană. Această măsură poate fi impusă pentru o perioadă de până la 8 zile.

Norme privind modul de punere în aplicare a măsurilor de protecție prin care i se interzice autorului infracțiunii să se apropie, să hărțuiască sau să urmărească victima violenței domestice și prin care acesta este evacuat din locuința comună (Narodne Novine (NN; Monitorul Oficial al Republicii Croația) nr. 28/19)

Articolul 18 litera (a)(i) - autoritățile care sunt competente să dispună măsuri de protecție și să elibereze certificate în conformitate cu articolul 5

Măsurile de protecție sunt stabilite în conformitate cu Legea privind procedura contravențională și cu Legea privind protecția împotriva violenței domestice.

Instanțele municipale – care sunt competente să soluționeze cauzele ce au ca obiect săvârșirea de contravenții – pot impune măsuri de protecție din oficiu, la cererea persoanei expuse violenței domestice sau la cererea poliției.

Articolul 18 litera (a)(ii) - autoritățile în fața cărora urmează să fie invocată o măsură de protecție dispusă în alt stat membru și/sau care sunt competente să execute o astfel de măsură

Autoritățile croate în fața cărora poate fi invocată o măsură de protecție impusă într-un alt stat membru sunt:

Secțiile de poliție competente de la locul de reședință permanentă sau temporară a persoanei protejate pe teritoriul Republicii Croația.

Autoritățile care au competența de a pune în aplicare o astfel de măsură în Croația:

Secțiile de poliție competente de la locul de reședință permanentă sau temporară a persoanei protejate pe teritoriul Republicii Croația, în conformitate cu articolul 3 din Actul de transpunere a Regulamentului (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă (Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima).

Articolul 18 litera (a)(iii) - autoritățile care sunt competente să efectueze ajustarea măsurii de protecție în conformitate cu articolul 11 alineatul (1)

Instanțele municipale – care sunt competente să soluționeze cauzele ce au ca obiect săvârșirea de contravenții – pot să ajusteze măsurile de protecție în funcție de locul de reședință permanentă sau temporară a persoanei protejate pe teritoriul Republicii Croația, în conformitate cu articolul 4 din Actul de transpunere a Regulamentului (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă.

Articolul 18 litera (a)(iv) - instanțele la care trebuie să fie depusă cererea de refuzare a recunoașterii și, după caz, a executării, în conformitate cu articolul 13

Instanțele la care trebuie depusă cererea de refuz al recunoașterii sunt instanțele municipale competente să soluționeze cauzele care au ca obiect săvârșirea de contravenții, ținând seama de locul de reședință permanentă sau temporară a persoanei protejate pe teritoriul Republicii Croația, în conformitate cu articolul 5 din Actul de transpunere a Regulamentului (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă.

Instanțele la care trebuie depusă cererea de refuz al executării:

Acest lucru nu este aplicabil în Republica Croația, deoarece persoana care prezintă un risc poate să depună simultan o cerere de refuz al recunoașterii și al executării unei măsuri de protecție la instanța municipală competentă să soluționeze cauzele care au ca obiect săvârșirea de contravenții. O cerere de refuz al executării unei măsuri de protecție nu poate fi formulată ca o cale de atac autonomă.

Articolul 18 litera (b) - limba sau limbile acceptate pentru traduceri, astfel cum se menționează la articolul 16 alineatul (1)

Limba croată, în conformitate cu articolul 6 din Actul de transpunere a Regulamentului (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă.

Ultima actualizare: 14/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.