Recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă

Cipru

Conținut furnizat de
Cipru

Articolul 17 - Informații puse la dispoziția publicului

În conformitate cu articolul 32 din Legea nr. 14/60 privind organizarea instanțelor, orice instanță poate, în exercitarea competenței sale civile, să emită un ordin de interdicție (temporar, permanent sau obligatoriu).

Articolul 16 din Legea nr. 23/90 privind organizarea instanțelor de dreptul familiei prevede că această competență este exercitată, de asemenea, de către acest tip de instanțe.

Articolul 18 litera (a)(i) - autoritățile care sunt competente să dispună măsuri de protecție și să elibereze certificate în conformitate cu articolul 5

Autoritatea competentă să dispună măsuri de protecție este instanța districtuală (Eparchiakó Dikastírio tis Dimokratías) în raza teritorială a căreia își are domiciliul sau în care locuiește solicitantul în momentul respectiv.

În cazul litigiilor care țin de dreptul familiei, autoritatea competentă să dispună măsuri de protecție este instanța de dreptul familiei (Oikogeneiakó Dikastírio tis Dimokratías) în raza teritorială a căreia își are domiciliul sau în care locuiește solicitantul în momentul respectiv. Dacă litigiul se referă la un minor, autoritatea competentă este instanța de dreptul familiei în raza teritorială a căreia a fost găsit minorul.

Autoritatea competentă pentru eliberarea certificatelor este instanța districtuală sau instanța de dreptul familiei care a adoptat măsura de protecție.

Articolul 18 litera (a)(ii) - autoritățile în fața cărora urmează să fie invocată o măsură de protecție dispusă în alt stat membru și/sau care sunt competente să execute o astfel de măsură

Autoritatea competentă la care se poate invoca măsura de protecție:

în toate cazurile, autoritatea competentă este instanța districtuală în raza teritorială a căreia s-a mutat permanent sau temporar persoana care reprezintă amenințarea. În cazul în care adresa persoanei în cauză nu este cunoscută, autoritatea competentă este instanța districtuală din Nicosia.

Autoritatea competentă pentru impunerea unei astfel de măsuri:

în toate cazurile, autoritatea competentă este instanța districtuală în raza teritorială a căreia s-a mutat permanent sau temporar persoana care reprezintă amenințarea. În cazul în care adresa persoanei în cauză nu este cunoscută, autoritatea competentă este instanța districtuală din Nicosia.

Articolul 18 litera (a)(iii) - autoritățile care sunt competente să efectueze ajustarea măsurii de protecție în conformitate cu articolul 11 alineatul (1)

În toate cazurile, autoritatea competentă este instanța districtuală în raza teritorială a căreia s-a mutat permanent sau temporar persoana care reprezintă amenințarea. În cazul în care adresa persoanei în cauză nu este cunoscută, autoritatea competentă este instanța districtuală din Nicosia.

Articolul 18 litera (a)(iv) - instanțele la care trebuie să fie depusă cererea de refuzare a recunoașterii și, după caz, a executării, în conformitate cu articolul 13

Instanțele la care se depune cererea de refuz al recunoașterii:

instanța districtuală sau instanța de dreptul familiei în fața căreia a fost invocată măsura de protecție dispusă în statul membru de origine.

După caz, instanțele la care se depune cererea de refuz al executării:

instanța districtuală sau instanța de dreptul familiei în fața căreia a fost invocată cererea privind măsura de protecție dispusă în statul membru de origine.

Articolul 18 litera (b) - limba sau limbile acceptate pentru traduceri, astfel cum se menționează la articolul 16 alineatul (1)

Documentele trebuie trimise în limba greacă. Se acceptă și o traducere în limba engleză.

Ultima actualizare: 16/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.