În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă

Anglia şi Ţara Galilor

Conținut furnizat de
Anglia şi Ţara Galilor

Articolul 17 - Informații puse la dispoziția publicului

În Anglia și Țara Galilor

Măsuri de protecție transmise (emise de Regatul Unit și care trebuie recunoscute și executate în alte state membre ale UE)

Orice persoană care solicită (sau căreia i se adresează) o măsură națională de protecție ce intră în domeniul de aplicare al regulamentului [de exemplu, măsurile din ordonanțele emise în temeiul Legii din 1997 privind protecția contra hărțuirii (Protection from Harassment Act 1997) sau în context familial, ordinele împotriva molestării, ordinele de ocupare a domiciliului și ordinele de protecție împotriva căsătoriilor forțate] va putea cere instanței care a pronunțat o astfel de măsură să îi elibereze un certificat în temeiul căruia să poată beneficia de protecția respectivă într-un alt stat membru al UE. În Anglia și Țara Galilor aceste instanțe vor fi:

 • Tribunalul pentru Familie (Family Court)
 • Tribunalul de Comitat (County Court)
 • Înalta Curte (High Court) (atât divizia pentru familie, cât și Curtea Reginei –Queen’s Bench)
 • Judecătorii de pace (Magistrates’ Courts) (care pot emite ordine de protecție împotriva violenței domestice)
 • Instanța de Protecție (Court of Protection)

Detaliile procedurilor relevante care trebuie urmate în raport cu aceste măsuri sunt prevăzute în legislație și în Normele de procedură familială sau civilă aplicabile (FPR – Family Procedure Rules sau CPR – Civil Procedure Rules), care sunt noua parte 38 din FPR (instrucțiunea practică 38A din FPR) și noua secțiune VI din partea 74 din CPR.

Toate aceste instanțe pot oferi asistență pentru depunerea unei cereri. O broșură este, de asemenea, pusă la dispoziție și va fi accesibilă pe site-ul web al Serviciului Judiciar al Majestății Sale (Court Service – HMCTS).

Dacă instanța consideră că sunt îndeplinite condițiile necesare, emite un certificat în formatul comun (la nivelul UE). Certificatul îi este înmânat persoanei protejate/solicitantului. Persoana protejată poate solicita, de asemenea, ca instanța să îi furnizeze o traducere a certificatului.

Instanța îi notifică „persoanei care reprezintă amenințarea” că certificatul a fost eliberat (și că este aplicabil oriunde în UE). Nu există nicio cale de atac împotriva emiterii unui certificat, deși se poate depune o cerere de rectificare sau de retragere a certificatului.

Prin eliberarea certificatului, persoana protejată beneficiază automat de măsura de protecție recunoscută și, în cazul în care este necesar, aceasta o poate aplica în oricare alt stat membru (cu excepția Danemarcei, care nu are obligații în temeiul regulamentului).

Recunoașterea și executarea în Regatul Unit a unei măsuri de protecție emise de alt stat membru

O măsură de protecție emisă în alt stat membru este recunoscută în mod automat, fără a fi necesară o procedură specială, și este executorie fără a se pronunța o hotărâre de încuviințare a executării. Nu este necesară sesizarea vreunei instanțe în vederea recunoașterii.

În cazul în care o persoană protejată solicită „o modificare a elementelor de fapt” (de exemplu, o nouă adresă) ale măsurii de protecție care o vizează și/sau solicită executarea măsurii de protecție în cazul unei presupuse încălcări, se poate adresa următoarelor instanțe din Anglia și Țara Galilor:

 • Tribunalul pentru Familie (Family Court);
 • Tribunalul de Comitat (County Court);
 • Înalta Curte (High Court).

Aceste instanțe pot modifica măsura corespunzător (dacă s-a cerut acest lucru). Persoana care reprezintă amenințarea este informată în legătură cu modificările efectuate (și în legătură cu sancțiunile aplicabile în cazul încălcării măsurii de protecție).

Aceste instanțe pot executa măsura de protecție aplicând oricare dintre sancțiunile civile pe care le pot aplica atunci când execută măsuri naționale de protecție, cum ar fi ordinele împotriva molestării sau ordonanțele emise temeiul Legii din 1997 privind protecția contra hărțuirii.

„Persoana care reprezintă amenințarea” poate solicita unuia dintre aceste instanțe să refuze recunoașterea sau executarea măsurii de protecție transmise, dar există motive specifice și limitate pentru care instanța poate să facă acest lucru; măsura ar trebui să fie vădit contrară ordinii publice sau incompatibilă cu o decizie internă.

Articolul 18 litera (a)(i) - autoritățile care sunt competente să dispună măsuri de protecție și să elibereze certificate în conformitate cu articolul 5

În Anglia și Țara Galilor

 • Tribunalul pentru Familie (Family Court)
 • Tribunalul de Comitat (County Court)
 • Înalta Curte (High Court) (atât divizia pentru familie, cât și Curtea Reginei –Queen’s Bench)
 • Judecătorii de pace (Magistrates’ Courts)
 • Instanța de Protecție (Court of Protection)

Articolul 18 litera (a)(ii) - autoritățile în fața cărora urmează să fie invocată o măsură de protecție dispusă în alt stat membru și/sau care sunt competente să execute o astfel de măsură

În Anglia și Țara Galilor

 • Tribunalul pentru Familie (Family Court)
 • Tribunalul de Comitat (County Court)
 • Înalta Curte (High Court)

Articolul 18 litera (a)(iii) - autoritățile care sunt competente să efectueze ajustarea măsurii de protecție în conformitate cu articolul 11 alineatul (1)

În Anglia și Țara Galilor

 • Tribunalul pentru Familie (Family Court)
 • Tribunalul de Comitat (County Court)
 • Înalta Curte (High Court)

Articolul 18 litera (a)(iv) - instanțele la care trebuie să fie depusă cererea de refuzare a recunoașterii și, după caz, a executării, în conformitate cu articolul 13

În Anglia și Țara Galilor

 • Tribunalul de Comitat (County Court)
 • Tribunalul pentru Familie (Family Court)
 • Înalta Curte (High Court)

Articolul 18 litera (b) - limba sau limbile acceptate pentru traduceri, astfel cum se menționează la articolul 16 alineatul (1)

Engleză în toate jurisdicțiile din Regatul Unit

Ultima actualizare: 07/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.