Recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă

Letonia

Conținut furnizat de
Letonia

Articolul 17 - Informații puse la dispoziția publicului

Normele și procedurile aplicabile măsurilor de protecție în materie civilă sunt reglementate de Legea privind procedura civilă.

Articolul 18 litera (a)(i) - autoritățile care sunt competente să dispună măsuri de protecție și să elibereze certificate în conformitate cu articolul 5

Autoritatea din Letonia competentă să dispună măsuri de protecție și să emită certificate este instanța raională [rajona (pilsētas) tiesa] [ articolul 5411 alineatul (45) din Legea privind procedura civilă].

Articolul 18 litera (a)(ii) - autoritățile în fața cărora urmează să fie invocată o măsură de protecție dispusă în alt stat membru și/sau care sunt competente să execute o astfel de măsură

Autoritatea competentă să execute o măsură de protecție dispusă într-un alt stat membru este instanța raională în raza teritorială a căreia trebuie executată măsura sau își are domiciliul - sau, în absența unui astfel de loc, reședința sau sediul social - pârâtul [articolul 6513 alineatul (1) din Legea privind procedura civilă].

Articolul 18 litera (a)(iii) - autoritățile care sunt competente să efectueze ajustarea măsurii de protecție în conformitate cu articolul 11 alineatul (1)

Autoritatea competentă să ajusteze măsurile de protecție este aceeași instanță raională competentă să execute măsurile respective [articolul 6515 alineatul (2) din Legea privind procedura civilă].

Articolul 18 litera (a)(iv) - instanțele la care trebuie să fie depusă cererea de refuzare a recunoașterii și, după caz, a executării, în conformitate cu articolul 13

Acestea sunt instanțele raionale în a căror jurisdicție urmează să se execute măsura de protecție dispusă prin hotărârea instanței străine [articolul 6443 alineatul (43) din Legea privind procedura civilă].

Articolul 18 litera (b) - limba sau limbile acceptate pentru traduceri, astfel cum se menționează la articolul 16 alineatul (1)

Orice transcriere sau traducere necesară în temeiul prezentului regulament se efectuează în limba oficială a Republicii Letonia, și anume în limba letonă.

Ultima actualizare: 25/06/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.