Recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă

Lituania

Conținut furnizat de
Lituania

Articolul 18 litera (a)(i) - autoritățile care sunt competente să dispună măsuri de protecție și să elibereze certificate în conformitate cu articolul 5

În Lituania, măsurile de protecție care fac obiectul regulamentului sunt dispuse de instanțele judecătorești. Certificatele în temeiul articolului 5 din regulament sunt emise de instanța care a dispus măsura de protecție.

Articolul 18 litera (a)(ii) - autoritățile în fața cărora urmează să fie invocată o măsură de protecție dispusă în alt stat membru și/sau care sunt competente să execute o astfel de măsură

În Lituania, executorii judecătorești sunt competenți pentru executarea măsurilor de protecție care fac obiectul regulamentului. În cazul în care executorii judecătorești sunt împiedicați să execute măsurile de protecție care fac obiectul regulamentului, aceștia au dreptul general de a cere poliției să înlăture obstacolele respective.

Articolul 18 litera (a)(iii) - autoritățile care sunt competente să efectueze ajustarea măsurii de protecție în conformitate cu articolul 11 alineatul (1)

Măsurile de protecție care fac obiectul regulamentului sunt ajustate de executorii judecătorești care execută măsura de protecție în conformitate cu articolul 11 alineatul (1).

Articolul 18 litera (a)(iv) - instanțele la care trebuie să fie depusă cererea de refuzare a recunoașterii și, după caz, a executării, în conformitate cu articolul 13

Cererile de respingere, de recunoaștere sau, după caz, de executare a unei măsuri de protecție trebuie transmise Curții de Apel a Lituaniei.

Articolul 18 litera (b) - limba sau limbile acceptate pentru traduceri, astfel cum se menționează la articolul 16 alineatul (1)

Orice transcrieri sau traduceri necesare în temeiul regulamentului în scopul comunicării cu autoritățile competente din Lituania trebuie să fie în limba oficială a Republicii Lituania, și anume limba lituaniană.

Ultima actualizare: 07/04/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.