Recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă

Luxemburg

Conținut furnizat de
Luxemburg

Articolul 18 litera (a)(i) - autoritățile care sunt competente să dispună măsuri de protecție și să elibereze certificate în conformitate cu articolul 5

Autoritățile care sunt competente să dispună măsuri de protecție:

Procurorul (în temeiul Legii modificate din 8 septembrie 2003 privind violența domestică) și președintele Tribunalului Districtual (în temeiul articolelor 1017-1 - 1017-12 din noul Cod de procedură civilă)

Autoritățile care sunt competente să elibereze certificate:

Procurorul (în temeiul legii modificate din 8 septembrie 2003 privind violența domestică) și președintele Tribunalului Districtual (în temeiul articolelor 1017-1 - 1017-12 din noul Cod de procedură civilă).

Articolul 18 litera (a)(ii) - autoritățile în fața cărora urmează să fie invocată o măsură de protecție dispusă în alt stat membru și/sau care sunt competente să execute o astfel de măsură

Autoritățile în fața cărora urmează să fie invocată o măsură de protecție dispusă în alt stat membru:

Procurorul și, pentru penalități cu titlu cominatoriu, președintele Tribunalului Districtual.

Autoritățile care sunt competente să execute o astfel de măsură:

Procurorul și, pentru penalități cu titlu cominatoriu, președintele Tribunalului Districtual.

Articolul 18 litera (a)(iii) - autoritățile care sunt competente să efectueze ajustarea măsurii de protecție în conformitate cu articolul 11 alineatul (1)

Autoritatea care este competentă să efectueze ajustarea măsurilor de protecție în conformitate cu articolul 11 alineatul (1):

Președintele Tribunalului Districtual, care deliberează ca în materie de măsuri provizorii.

Articolul 18 litera (a)(iv) - instanțele la care trebuie să fie depusă cererea de refuzare a recunoașterii și, după caz, a executării, în conformitate cu articolul 13

Cererea de refuz al recunoașterii trebuie prezentată în conformitate cu articolul 13 președintelui Tribunalului districtual, care deliberează ca în materie de măsuri provizorii.

Cererea de refuz al executării trebuie prezentată în conformitate cu articolul 13 președintelui Tribunalului districtual, care deliberează ca în materie de măsuri provizorii.

Articolul 18 litera (b) - limba sau limbile acceptate pentru traduceri, astfel cum se menționează la articolul 16 alineatul (1)

Luxemburg acceptă limba franceză și limba germană.

Ultima actualizare: 14/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.