În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă

Irlanda de Nord

Conținut furnizat de
Irlanda de Nord

Articolul 17 - Informații puse la dispoziția publicului

În Irlanda de Nord

Măsuri de protecție transmise (emise de Regatul Unit și care trebuie recunoscute și executate în alte state membre ale UE)

Orice persoană care solicită (sau căreia i se adresează) o măsură națională de protecție ce intră în domeniul de aplicare al regulamentului poate cere instanței care a pronunțat o astfel de măsură să îi elibereze un certificat în temeiul căruia să poată beneficia de protecția respectivă într-un alt stat membru al UE. În Irlanda de Nord, aceste instanțe sunt:

 • o instanță regională
 • The High Court (Înalta Curte)
 • Magistrates' Courts (Tribunale ale magistraților)

Dacă instanța consideră că sunt îndeplinite condițiile necesare, emite un certificat în formatul comun (la nivelul UE). Certificatul îi este înmânat persoanei protejate/solicitantului. Persoana protejată poate solicita, de asemenea, ca instanța să îi furnizeze o traducere a certificatului.

Instanța îi notifică „persoanei care reprezintă amenințarea” că certificatul a fost eliberat (și că este aplicabil oriunde în UE). Nu există nicio cale de atac împotriva emiterii unui certificat, deși se poate depune o cerere de rectificare sau de retragere a certificatului.

Prin eliberarea certificatului, persoana protejată beneficiază automat de măsura de protecție recunoscută și, în cazul în care este necesar, aceasta o poate executa în oricare alt stat membru (cu excepția Danemarcei, care nu are obligații în temeiul regulamentului).

Certificatul UE este eliberat, la cerere, de instanța care a emis măsura de protecție națională.

Recunoașterea și executarea în Regatul Unit a unei măsuri de protecție emise de alt stat membru

O măsură de protecție emisă în alt stat membru este recunoscută în mod automat, fără a fi necesară o procedură specială, și este executorie fără a se pronunța o hotărâre de încuviințare a executării. Nu este necesară sesizarea vreunei instanțe în vederea recunoașterii.

În cazul în care o persoană protejată solicită „o modificare a elementelor de fapt” (de exemplu, o nouă adresă) ale măsurii de protecție care o vizează și/sau solicită executarea măsurii de protecție în cazul unei presupuse încălcări, se poate adresa uneia dintre următoarele instanțe din Irlanda de Nord:

 • o instanță regională;
 • Înalta Curte.

Aceste instanțe pot modifica măsura corespunzător (dacă s-a cerut acest lucru). Persoana care reprezintă amenințarea este informată în legătură cu modificările efectuate (și în legătură cu sancțiunile aplicabile în cazul încălcării măsurii de protecție). Aceste instanțe pot executa măsura de protecție aplicând oricare dintre sancțiunile civile pe care le pot aplica atunci când execută măsuri naționale de protecție, cum ar fi ordinele împotriva molestării sau ordonanțele emise temeiul Ordonanței din 1997 privind protecția contra hărțuirii (Irlanda de Nord).

„Persoana care reprezintă amenințarea” poate solicita uneia dintre aceste instanțe să refuze recunoașterea sau executarea măsurii de protecție transmise, dar există motive specifice și limitate pentru care instanța poate să facă acest lucru; măsura ar trebui să fie vădit contrară ordinii publice sau incompatibilă cu o decizie internă.

Articolul 18 litera (a)(i) - autoritățile care sunt competente să dispună măsuri de protecție și să elibereze certificate în conformitate cu articolul 5

În Irlanda de Nord

 • The High Court (Înalta Curte)
 • o instanță regională
 • Magistrates' Courts (Tribunale ale magistraților)

Articolul 18 litera (a)(ii) - autoritățile în fața cărora urmează să fie invocată o măsură de protecție dispusă în alt stat membru și/sau care sunt competente să execute o astfel de măsură

În Irlanda de Nord

 • The High Court (Înalta Curte)
 • o instanță regională

Articolul 18 litera (a)(iii) - autoritățile care sunt competente să efectueze ajustarea măsurii de protecție în conformitate cu articolul 11 alineatul (1)

În Irlanda de Nord

 • The High Court (Înalta Curte)
 • o instanță regională

Articolul 18 litera (a)(iv) - instanțele la care trebuie să fie depusă cererea de refuzare a recunoașterii și, după caz, a executării, în conformitate cu articolul 13

În Irlanda de Nord

 • The High Court (Înalta Curte)
 • o instanță regională

Articolul 18 litera (b) - limba sau limbile acceptate pentru traduceri, astfel cum se menționează la articolul 16 alineatul (1)

Limba engleză în toate jurisdicțiile din Regatul Unit.

Ultima actualizare: 09/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.