Recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă

Portugalia

Conținut furnizat de
Portugalia

Articolul 17 - Informații puse la dispoziția publicului

În sistemul juridic portughez, măsurile de protecție sunt, în esență, de natură penală și sunt prevăzute în Codul penal, în Codul de procedură penală și în Legea nr. 112/2009 din 16 septembrie 2009 de stabilire a cadrului juridic aplicabil prevenirii violenței domestice, precum și protecției și asistenței acordate victimelor acesteia.

Cu toate acestea, în domeniul dreptului civil este posibil să se impună măsuri de protecție prin intermediul unei protecții generale a personalității. Articolul 70 alineatul (2) din Codul civil prevede că: „Indiferent de răspunderea civilă implicată, persoana amenințată sau vătămată poate solicita să fie luate măsuri de încetare adecvate circumstanțelor pentru a împiedica punerea în practică a amenințării sau pentru a atenua efectul vătămării deja cauzate.”

Astfel, dreptul procesual civil prevede adoptarea unor măsuri de încetare specifice pentru a preveni punerea în practică a oricărei amenințări ilegale și directe la adresa personalității fizice sau morale a unei ființe umane ori pentru a atenua sau opri efectele unei vătămări deja cauzate (articolul 878 din Codul de procedură civilă).

Articolele 879 și 880 din Codul de procedură civilă reglementează anumite aspecte procedurale ale acestui tip de procedură. Pe scurt, în temeiul dreptului procesual civil, în cazul în care este admisă o cerere privind adoptarea unor măsuri de încetare de acest tip, instanța stabilește condițiile specifice de conduită la care este supus pârâtul și, după caz, un termen de conformare, precum și sancțiunea financiară obligatorie pentru fiecare zi cu care este depășit termenul de conformare sau pentru fiecare încălcare, oricare dintre acestea este mai adecvată în cazul respectiv.

Sunt prevăzute și dispoziții privind emiterea unei hotărâri provizorii, care nu este deschisă niciunei căi de atac și care poate fi ulterior modificată sau confirmată în cadrul procedurii efective, în cazurile în care o evaluare a elementelor de probă prezentate de persoana care solicită adoptarea măsurilor de încetare indică posibilitatea unei vătămări iminente și ireversibile a personalității lor fizice sau morale și dacă, în mod alternativ:

a) instanța nu poate să își formeze o opinie certă cu privire la existența, amploarea sau gravitatea amenințării sau a vătămării cauzate;

b) circumstanțe deosebit de urgente impun luarea măsurilor de încetare fără ca partea adversă să fie ascultată.

Articolul 18 litera (a)(i) - autoritățile care sunt competente să dispună măsuri de protecție și să elibereze certificate în conformitate cu articolul 5

Autoritățile portugheze pe lângă care trebuie invocată o măsură de protecție dispusă într-un alt stat membru sunt: secțiile cu competență generală (Juízo de Competência Genérica) sau secțiile civile locale (Juízo local cível) ale instanței districtuale competente. Executarea unei astfel de măsuri este de competența acelorași autorități.

Articolul 18 litera (a)(ii) - autoritățile în fața cărora urmează să fie invocată o măsură de protecție dispusă în alt stat membru și/sau care sunt competente să execute o astfel de măsură

Autoritățile portugheze pe lângă care trebuie invocată o măsură de protecție dispusă într-un alt stat membru și/sau care sunt competente să execute o astfel de măsură sunt: secțiile cu competență generală (Juízo de Competência Genérica) sau secțiile civile locale (Juízo local cível) ale instanței competente.

Articolul 18 litera (a)(iii) - autoritățile care sunt competente să efectueze ajustarea măsurii de protecție în conformitate cu articolul 11 alineatul (1)

Autoritățile portugheze competente să ajusteze măsurile de protecție în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) sunt: secțiile cu competență generală sau secțiile civile locale ale instanței districtuale competente.

Articolul 18 litera (a)(iv) - instanțele la care trebuie să fie depusă cererea de refuzare a recunoașterii și, după caz, a executării, în conformitate cu articolul 13

Instanțele cărora trebuie să le fie prezentate cererile de refuz al recunoașterii și, după caz, de refuz al executării, în conformitate cu articolul 13, sunt: secțiile cu competență generală sau secțiile civile locale ale instanței districtuale competente.

Articolul 18 litera (b) - limba sau limbile acceptate pentru traduceri, astfel cum se menționează la articolul 16 alineatul (1)

Limba în care sunt acceptate traducerile menționate la articolul 16 alineatul (1) este limba portugheză.

Ultima actualizare: 21/02/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.