Recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă

Spania

Conținut furnizat de
Spania

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Spania

Proceduri transfrontaliere europene - măsuri europene de protecție în materie civilă


*mențiuni obligatorii

Articolul 17 - Informații puse la dispoziția publicului

Nu se aplică.

În Spania nu există ordine de protecție, precum cele descrise în Regulamentul (UE) nr. 606/2013. Prin urmare, nu există autorități judiciare care să emită nici astfel de ordine, nici certificatele prevăzute la articolul 5 din regulament.

Articolul 18 litera (a)(i) - autoritățile care sunt competente să dispună măsuri de protecție și să elibereze certificate în conformitate cu articolul 5

Nu se aplică.

În Spania nu există ordine de protecție, precum cele descrise în Regulamentul (UE) nr. 606/2013. Prin urmare, nu există autorități care să emită nici astfel de ordine, nici certificatele prevăzute la articolul 5 din regulament.

Articolul 18 litera (a)(ii) - autoritățile în fața cărora urmează să fie invocată o măsură de protecție dispusă în alt stat membru și/sau care sunt competente să execute o astfel de măsură

Instanța de prim grad de jurisdicție (Juzgado de Primera Instancia) sau, după caz, instanța competentă de dreptul familiei (Juzgado de Familia) competentă în zona în care locuiește victima.

Articolul 18 litera (a)(iii) - autoritățile care sunt competente să efectueze ajustarea măsurii de protecție în conformitate cu articolul 11 alineatul (1)

Instanța de prim grad de jurisdicție sau, după caz, instanța competentă de dreptul familiei competentă în zona în care locuiește victima.

Articolul 18 litera (a)(iv) - instanțele la care trebuie să fie depusă cererea de refuzare a recunoașterii și, după caz, a executării, în conformitate cu articolul 13

Instanța provincială (Audiencia Provincial).

Articolul 18 litera (b) - limba sau limbile acceptate pentru traduceri, astfel cum se menționează la articolul 16 alineatul (1)

Spaniolă

Ultima actualizare: 01/08/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.