Recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă

Suedia

Conținut furnizat de
Suedia

Articolul 18 litera (a)(i) - autoritățile care sunt competente să dispună măsuri de protecție și să elibereze certificate în conformitate cu articolul 5

În legislația suedeză nu există măsuri de protecție în dreptul civil de tipul celor menționate în Regulamentul (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă. Prin urmare, nu există nicio autoritate care să aibă competența de a dispune astfel de măsuri sau de a emite certificate în conformitate cu articolul 5.

Articolul 18 litera (a)(ii) - autoritățile în fața cărora urmează să fie invocată o măsură de protecție dispusă în alt stat membru și/sau care sunt competente să execute o astfel de măsură

O măsură de protecție dispusă într-un alt stat membru poate fi invocată în fața procurorului (åklagaren) de la locul în care măsura urmează să se aplice sau urmează să se aplice în principal.

Articolul 18 litera (a)(iii) - autoritățile care sunt competente să efectueze ajustarea măsurii de protecție în conformitate cu articolul 11 alineatul (1)

Procurorul din locul în care măsura urmează să se aplice sau urmează să se aplice în principal are competența de a efectua ajustarea măsurilor de protecție în conformitate cu articolul 11 alineatul (1).

Articolul 18 litera (a)(iv) - instanțele la care trebuie să fie depusă cererea de refuzare a recunoașterii și, după caz, a executării, în conformitate cu articolul 13

O cerere de refuz al recunoașterii în conformitate cu articolul 13 ar trebui introdusă înaintea judecătoriei (tingsrätt) din Stockholm.

Articolul 18 litera (b) - limba sau limbile acceptate pentru traduceri, astfel cum se menționează la articolul 16 alineatul (1)

Suedeză.

Ultima actualizare: 30/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.