Recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă

Informații furnizate de statele membre cu privire la Regulamentul nr. 606/2013

Informații generale

Regulamentul (UE) nr. 606/2013 privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă instituie un mecanism care permite recunoașterea directă a măsurilor de protecție în materie de drept civil dispuse într-un stat membru.

Astfel, dacă sunteți beneficiarul unei măsuri de protecție dispuse în statul membru în care vă aveți reședința, puteți invoca această protecție în mod direct în alte state membre prin simpla prezentare, către autoritățile competente, a unui certificat care vă atestă drepturile.

Regulamentul se aplică de la 11 ianuarie 2015.

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

Pentru mai multe informații legate de recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție, puteți consulta pagina dedicată.

Ultima actualizare: 16/01/2023

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.