Vzajemno priznavanje zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah

Belgija

Vsebino zagotavlja
Belgija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Belgija

Evropski čezmejni postopki – evropski zaščitni ukrepi v civilnih zadevah


*obvezen vnos

Člen 18 (a)(i) - organe, ki so pristojni za odreditev zaščitnih ukrepov in izdajo potrdil v skladu s členom 5

Za odreditev zaščitnega ukrepa so glede na predmet spora, v katerem se zahteva zaščitni ukrep, pristojni: družinsko sodišče, delovno sodišče ali državno tožilstvo ob naknadnem preverjanju s strani družinskega sodišča ali sodišča za mladoletne.

Za izdajo potrdila je pristojen glavni sodni tajnik Sodišča, ki je izreklo zaščitni ukrep, ali, kjer je ustrezno, državno tožilstvo.

Člen 18 (a)(ii) - organe, pri katerih je treba uveljavljati zaščitni ukrep, odrejen v drugi državi članici, in/ali ki so pristojni za izvrševanje takega ukrepa

Državno tožilstvo v kraju, kjer je/bo zaščitena oseba vpisana v register prebivalstva ali ima/bo imela tam običajno prebivališče.

Člen 18 (a)(iii) - organe, ki so pristojni za prilagoditev zaščitnih ukrepov v skladu s členom 11(1)

Državno tožilstvo v kraju, kjer je/bo zaščitena oseba vpisana v register prebivalstva ali ima/bo imela tam običajno prebivališče. V zvezi s to prilagoditvijo je mogoča pritožba pri sodišču prve stopnje v skladu s členom 11(5).

Člen 18 (a)(iv) - sodišča, pri katerih se v skladu s členom 13 vloži prošnja za zavrnitev priznanja in, kadar je to primerno, izvršitve

Sodišče prve stopnje.

Člen 18 (b) - jeziku ali jezikih, ki so sprejemljivi za prevode iz člena 16(1)

Glede na uradni jezik kraja izvršitve v skladu z belgijskim nacionalnim pravom se za prevod iz člena 16(1) sprejmejo francoščina, nizozemščina in/ali nemščina.

Zadnja posodobitev: 10/01/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.