Vzajemno priznavanje zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah

Grčija

Vsebino zagotavlja
Grčija

Člen 18 (a)(i) - organe, ki so pristojni za odreditev zaščitnih ukrepov in izdajo potrdil v skladu s členom 5

Zaščitne ukrepe lahko odredi sodnik posameznik sodišča prve stopnje v Atenah (Monomelés Protodikeío Athinón), ki odloča v postopku o začasnih odredbah (diadikasía ton asfalistikón métron).

Člen 18 (a)(ii) - organe, pri katerih je treba uveljavljati zaščitni ukrep, odrejen v drugi državi članici, in/ali ki so pristojni za izvrševanje takega ukrepa

Pristojni organ je predsednik ustrezne zbornice sodnih izvršiteljev (Sýllogos Dikastikón Epimelitón) ali njegov namestnik.

Člen 18 (a)(iii) - organe, ki so pristojni za prilagoditev zaščitnih ukrepov v skladu s členom 11(1)

To lahko stori sodnik posameznik sodišča prve stopnje, ki odloča v postopku o začasnih odredbah.

Člen 18 (a)(iv) - sodišča, pri katerih se v skladu s členom 13 vloži prošnja za zavrnitev priznanja in, kadar je to primerno, izvršitve

Pristojni organ je sodnik posameznik sodišča prve stopnje, ki odloča v okviru pristojnosti za nepravdne zadeve (ekoúsia dikaiodosía).

Člen 18 (b) - jeziku ali jezikih, ki so sprejemljivi za prevode iz člena 16(1)

Grščina.

Zadnja posodobitev: 02/02/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.