Vzajemno priznavanje zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah

Luksemburg

Vsebino zagotavlja
Luksemburg

Člen 18 (a)(i) - organe, ki so pristojni za odreditev zaščitnih ukrepov in izdajo potrdil v skladu s členom 5

Organa, ki sta pristojna za odreditev zaščitnih ukrepov:

Državni tožilec (na podlagi spremenjenega zakona z dne 8. septembra 2003 o nasilju v družini) in predsednik okrožnega sodišča (na podlagi členov 1017-1 do 1017-12 novega zakonika o civilnem postopku).

Organa, ki sta pristojna za izdajo potrdil:

Državni tožilec (na podlagi spremenjenega zakona z dne 8. septembra 2003 o nasilju v družini) in predsednik okrožnega sodišča (na podlagi členov 1017-1 do 1017-12 novega zakonika o civilnem postopku).

Člen 18 (a)(ii) - organe, pri katerih je treba uveljavljati zaščitni ukrep, odrejen v drugi državi članici, in/ali ki so pristojni za izvrševanje takega ukrepa

Organa, pri katerih je treba uveljavljati zaščitni ukrep:

Državni tožilec in, za denarne kazni, predsednik okrožnega sodišča.

Organa, ki sta pristojna za izvrševanje takega ukrepa:

Državni tožilec in, za denarne kazni, predsednik okrožnega sodišča.

Člen 18 (a)(iii) - organe, ki so pristojni za prilagoditev zaščitnih ukrepov v skladu s členom 11(1)

Organ, ki je pristojen za prilagoditev zaščitnih ukrepov v skladu s členom 11(1):

Predsednik okrožnega sodišča, ki odloča v postopku izdaje začasne odredbe.

Člen 18 (a)(iv) - sodišča, pri katerih se v skladu s členom 13 vloži prošnja za zavrnitev priznanja in, kadar je to primerno, izvršitve

Prošnja za zavrnitev priznanja se v skladu s členom 13 vloži pri predsedniku okrožnega sodišča, ki odloča v postopku izdaje začasne odredbe.

Prošnja za zavrnitev izvršitve se v skladu s členom 13 vloži pri predsedniku okrožnega sodišča, ki odloča v postopku izdaje začasne odredbe.

Člen 18 (b) - jeziku ali jezikih, ki so sprejemljivi za prevode iz člena 16(1)

Za Luksemburg sta sprejemljiva francoski in nemški jezik.

Zadnja posodobitev: 14/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.