Vzajemno priznavanje zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah

Švedska

Vsebino zagotavlja
Švedska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Švedska

Evropski čezmejni postopki – evropski zaščitni ukrepi v civilnih zadevah


*obvezen vnos

Člen 18 (a)(i) - organe, ki so pristojni za odreditev zaščitnih ukrepov in izdajo potrdil v skladu s členom 5

V švedskem pravu ni takih zaščitnih ukrepov civilnega prava, kot so zajeti z Uredbo (EU) št. 606/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o vzajemnem priznavanju zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah. Zato tudi ni nobenega organa, ki bi bil pristojen za odrejanje takih ukrepov ali za izdajanje potrdil v skladu s členom 5.

Člen 18 (a)(ii) - organe, pri katerih je treba uveljavljati zaščitni ukrep, odrejen v drugi državi članici, in/ali ki so pristojni za izvrševanje takega ukrepa

Zaščitni ukrep, odrejen v drugi državi članici, je mogoče uveljavljati pred državnim tožilstvom (åklagaren) v kraju, v katerem naj bi se ukrep v celoti ali pretežno uporabljal.

Člen 18 (a)(iii) - organe, ki so pristojni za prilagoditev zaščitnih ukrepov v skladu s členom 11(1)

Za prilagoditev zaščitnih ukrepov v skladu s členom 11(1) je pristojno državno tožilstvo (åklagaren) v kraju, v katerem naj bi se ukrep v celoti ali pretežno uporabljal.

Člen 18 (a)(iv) - sodišča, pri katerih se v skladu s členom 13 vloži prošnja za zavrnitev priznanja in, kadar je to primerno, izvršitve

Prošnjo za zavrnitev priznanja v skladu s členom 13 je treba vložiti pri okrožnem sodišču (tingsrätt) v Stockholmu.

Člen 18 (b) - jeziku ali jezikih, ki so sprejemljivi za prevode iz člena 16(1)

Švedščina.

Zadnja posodobitev: 03/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.