Европейска заповед за плащане

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Хърватия

Европейски трансгранични процедури — европейска заповед за плащане


*задължително поле

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница хърватски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.

Следният съд има изключителна компетентност да взема решения по молби за издаване и за преглед на европейска заповед за плащане и за издаване на потвърждение, че подлежи на изпълнение:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II, 10000, Zagreb

Тел.. +385 1 4897 222

Факс: + 385 1 4920-871

Ел. поща:  tajnistvo@tszg.pravosudje.hr

ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Уебсайт:http://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница хърватски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.

Търговският съд в Загреб се произнася по молби за преглед на европейска заповед за плащане. Решението на съда не подлежи на обжалване.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Формуляри, други молби или заявления се подават в писмен вид, като се изпращат по факс или ел. поща.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Европейските заповеди за плащане трябва да бъдат придружени от превод на хърватски език, заверени от упълномощено за целта лице.

Последна актуализация: 13/09/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.