Европейска заповед за плащане

Специфична информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Регламент № 1896/2006

Обща информация

Регламент на Съвета 1896/2006 от 12 декември 2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане позволява на кредиторите да получават безспорните си граждански и търговски вземания съгласно единна процедура, действаща въз основа на стандартни формуляри.

Регламентът се прилага във всички страни членки на Европейския съюз с изключение на Дания.

Процедурата не изисква присъствие пред съда. Ищецът трябва само да представи иска си, след което процедурата следва своя собствен ход. Тя не изисква допълнителни формалности или намеса от страна на ищеца.

Регламентът предвижда седем стандартни формуляра.

Не знаете дали по отношение на вашия иск може да бъде приложена eвропейската заповед за плащане или европейската процедура за искове с малък материален интерес? Използвайте съветника на страницата Онлайн формуляри, за да прецените.

Европейският портал за електронно правосъдие съдържа информация за прилагането на Регламента и лесен за използване инструмент за попълване на формулярите.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Връзки по темата

Практическо ръководство за прилагането на Регламента за европейската заповед за плащане  PDF (4367 Kb) bg

АРХИВИРАН уебсайт на Европейския съдебен атлас (закрит на 30 септември 2017 г.)

Последна актуализация: 01/04/2022

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.