Evropský platební rozkaz

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Rozhodování o návrzích na vydání a přezkum evropského platebního rozkazu (EPR), jakož i o návrzích na jeho vykonatelnost spadá do výlučné pravomoci následujícího soudu:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II, 10000, Zagreb

tel: +385 1 4897 222

fax: + 385 1 4920-871

e-mail:  tajnistvo@tszg.pravosudje.hr

ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

web: http://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

O žádostech o přezkum evropského platebního rozkazu rozhoduje obchodní soud v Záhřebu. Proti těmto rozhodnutím se nelze odvolat.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Formuláře, jiné žádosti nebo vyjádření se předkládají v písemné podobě, faxem nebo elektronickou poštou.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

K evropskému platebnímu rozkazu musí být přiložen překlad do chorvatštiny úředně ověřený oprávněnou osobou.

Poslední aktualizace: 13/09/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.