V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

European payment order

Severní Irsko

Obsah zajišťuje
Severní Irsko

Court procedure in Northern Ireland is governed by the Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 and the County Court Rules (Northern Ireland) 1981. The rules are made under the Judicature (Northern Ireland) Act 1978 by statutory rule.


VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Spojené království

Severní Irsko

Evropské přeshraniční postupy – Evropský platební rozkaz


*povinný údaj

Article 29(1)(a) - Courts with jurisdiction

The court that has jurisdiction to issue a European order for payment in Northern Ireland is the High Court of Justice.

The jurisdiction of the county courts is entirely statutory and is prescribed in the County Courts (Northern Ireland) Order 1980. Therefore, pending any amendment to the Order, the position is that proceedings under the Regulation do not come under the statutory jurisdiction of the county courts but fall, instead, to the High Court under its inherent jurisdiction regardless of the monetary value of the proceedings.

 

Article 29(1)(b) - Review procedure

An application for a review under Article 20 in Northern Ireland can be made in the High Court in accordance with Part IV of Order 71 of the Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980.

Article 29(1)(c) - Means of communication

The means of communication acceptable by the Court in Northern Ireland for the purposes of commencing the European order for payment is post. Consideration may be given in the future as to whether electronic submission of the application will be possible. However, other documents that are sent to the Court in European order for payment proceedings, including statements of opposition, can be sent to the Court by post, fax or other electronic means where facilities are available in accordance with Rule 39 of Order 71 of the Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980. The application and other documents in these proceedings can also be lodged with the Court in person.

Article 29(1)(d) - Accepted languages

The official language acceptable pursuant to Article 21(2)(b) is English.

Last update: 06/08/2018

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.