Evropský platební rozkaz

Švédsko

Obsah zajišťuje
Švédsko

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Návrhy na vydání evropského platebního rozkazu podané ve Švédsku jsou posuzovány Švédským úřadem pro výkon soudních rozhodnutí (Kronofogdemyndigheten) (§ 2 zákona o řízení o evropském platebním rozkazu).

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Žádosti o přezkum jsou posuzovány odvolacím soudem (hovrätt) (§ 13 zákona o řízení o evropském platebním rozkazu). Pokud je žádosti vyhověno, odvolací soud zároveň rozhodne, že Švédský úřad pro výkon soudních rozhodnutí provede opětovné posouzení.

Další informace o těchto otázkách je možné získat u Švédského úřadu pro výkon soudních rozhodnutí (https://www.kronofogden.se/du-har-ett-krav-mot-nagon/du-vill-fa-ditt-krav-faststallt/du-vill-fa-betalt-fran-nagon-i-annat-eu-land)

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Návrhy na vydání evropského platebního rozkazu musejí být v zásadě podávány v písemné formě. Švédský úřad pro výkon soudních rozhodnutí může rozhodnout, že je možné podávat návrhy v elektronické formě (§ 4 nařízení o řízení o evropském platebním rozkazu).

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

U žádostí na výkon evropských platebních rozkazů ve Švédsku, které byly v jiném členském státě prohlášeny za vykonatelné, musí být platební rozkaz přeložen do švédštiny nebo angličtiny (§ 10 nařízení o řízení o evropském platebním rozkazu).

Poslední aktualizace: 30/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.