Europæisk betalingspåkrav

Østrig

Indholdet er leveret af
Østrig

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Østrig

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Europæisk betalingspåkrav


*skal udfyldes

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Kun den regionale domstol for handelssager i Wien er kompetent for så vidt angår ansøgninger om udstedelse af et europæisk betalingspåkrav (§ 252, stk. 2, i Østrigs civile retsplejelov - ZPO).

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Anmodninger om fornyet undersøgelse i henhold til artikel 20, stk. 1, og artikel 20, stk. 2, behandles processuelt som anmodninger om adgang til appel. En afgørelse om imødekommelse af anmodningen i henhold til stk. 2 er dog anfægtelig (§ 252, stk. 5, i Østrigs civile retsplejelov - ZPO).

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Henvendelser vedrørende den europæiske betalingspåkravsprocedure kan ud over i papirform også foretages elektronisk via WebERV (webbaseret, elektronisk retsplejesystem). Alle fysiske og juridiske personer har principielt adgang til WebERV. Teknisk set forudsætter det dog en særlig software og adgang via et formidlingsorgan. En liste over formidlingsorganer, som ajourføres løbende, kan findes på følgende websted: http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

Fax og e-mail kan ikke anvendes.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Tysk er det accepterede sprog, jf. artikel 21, stk. 2, litra b).

Ud over det officielle sprog (tysk) kan borgerne anvende ungarsk ved distriktsdomstolene i Oberpullendorf og Oberwart, slovensk ved distriktsdomstolene i Ferlach, Eisenkappel og Bleiburg og kroatisk ved distriktsdomstolene i Eisenstadt, Güssing, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf og Oberwart.

Sidste opdatering: 27/06/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.