Europæisk betalingspåkrav

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Cypern

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Europæisk betalingspåkrav


*skal udfyldes

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Følgende er kompetente: alle Republikken Cyperns underretter, som opererer i de fire administrative distrikter, der kontrolleres af Republikken Cyperns lovlige myndigheder, dvs. Nicosia, Limassol, Larnaca-Famagusta og Paphos. Dommernes kompetence er fastlagt i domstolsloven (14/60) og er afstemt efter dommerens hierarkiske stilling, dvs. distriktsdommer, højere distriktsdommer og distriktsretspræsident.

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Prøvelsesproceduren findes i forordningerne om procedurerne for civile søgsmål. Proceduren bygger i hovedsagen på anbringender fra personer, som er part i en tvist. I ekstraordinære tilfælde kan der – hvis retten skønner det nødvendigt – aflægges mundtlig vidneforklaring foruden skriftlige anbringender og erklæringer på tro og love. De kompetente domstole er de under a) ovenfor nævnte.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

De kommunikationsmidler, som accepteres i forbindelse med det europæiske betalingspåkrav, og som er til rådighed for retterne er: indgivelse af en anmodning enten ved personligt fremmøde, med post eller ethvert andet kommunikationsmiddel, f.eks. fax og e-mail.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Det accepterede sprog er græsk. Dog kan engelsk, som også benyttes på Cypern, accepteres med henblik på forordningens anvendelse.

Sidste opdatering: 12/07/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.