Europæisk betalingspåkrav

Finland

Indholdet er leveret af
Finland

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Finland

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Europæisk betalingspåkrav


*skal udfyldes

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Helsingfors Distriktsret har kompetence til at udstede et europæisk betalingspåkrav.

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Forordningens artikel 20, som vedrører prøvelse af det europæiske betalingspåkrav, anvendes umiddelbart i Finland. Den kompetente ret er, for så vidt angår artikel 20, Helsingfors Distriktsret.

Ud over bestemmelserne i forordningens artikel 20 gælder bestemmelserne om ekstraordinære appelmuligheder i kapitel 31 i retsplejeloven også for det europæiske betalingspåkrav. Disse omfatter klager på grund af procedurefejl (§ 1 i kapitel 31) og omstødelse af en endelig dom (§ 7 i kapitel 31). Retsplejelovens kapitel 31, § 17, indeholder en særskilt bestemmelse om indrømmelse af en ny frist.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Lov nr. 13/2003 om elektroniske ydelser og kommunikation (offentlige sektor) omfatter bestemmelser om forsendelse af retsdokumenter til en finsk domstol. Ifølge denne lov kan forsendelse ske pr. brev, fax eller e-mail i forbindelse med en betalingspåkravssag.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Det europæiske betalingspåkrav kan sendes på finsk, svensk eller engelsk.

Sidste opdatering: 22/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.