Europæisk betalingspåkrav

Portugal

Indholdet er leveret af
Portugal

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Den ret, der er kompetent til at udstede et europæisk betalingspåkrav, er distriktsdomstolen i Porto (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Proceduren for domstolsprøvelse er den, der er fastsat i forordningens artikel 20, og den kompetente ret er distriktsdomstolen i Porto (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Følgende kommunikationsmidler accepteres i forbindelse med den europæiske betalingspåkravsprocedure:

i) aflevering på justitskontoret i overensstemmelse med artikel 144, stk. 7, litra a), i den civile retsplejelov

ii) ved anbefalet brev i overensstemmelse med artikel 144, stk. 7, litra b), i den civile retsplejelov

iii) pr. fax i overensstemmelse med artikel 144, stk. 7, litra c), i den civile retsplejelov.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Portugisisk er det eneste sprog, der accepteres.

Sidste opdatering: 07/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.