Europæisk betalingspåkrav

Portugal

Indholdet er leveret af
Portugal

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Portugal

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Europæisk betalingspåkrav


*skal udfyldes

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Den ret, der er kompetent til at udstede et europæisk betalingspåkrav, er distriktsdomstolen i Porto (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Proceduren for domstolsprøvelse er den, der er fastsat i forordningens artikel 20, og den kompetente ret er distriktsdomstolen i Porto (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Følgende kommunikationsmidler accepteres i forbindelse med den europæiske betalingspåkravsprocedure:

i) aflevering på justitskontoret i overensstemmelse med artikel 144, stk. 7, litra a), i den civile retsplejelov

ii) ved anbefalet brev i overensstemmelse med artikel 144, stk. 7, litra b), i den civile retsplejelov

iii) pr. fax i overensstemmelse med artikel 144, stk. 7, litra c), i den civile retsplejelov.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Portugisisk er det eneste sprog, der accepteres.

Sidste opdatering: 07/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.