Europæisk betalingspåkrav

Nationale oplysninger og onlineformularer vedrørende forordning nr. 1896/2006

Generelle oplysninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 af 12. december 2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure giver fordringshavere mulighed for at inddrive deres ubestridte civil- og handelsretlige krav efter en fælles procedure baseret på brug af formularer.

Forordningen gælder mellem alle EU-lande undtagen Danmark.

Proceduren kræver ikke fremmøde i retten. Fordringshaveren skal blot indgive sin anmodning. Derefter går proceduren sin gang. Den kræver ikke, at fordringshaveren foretager sig andet.

Forordningen indfører syv forskellige formularer.

Ved du ikke, om det er det europæiske betalingspåkrav eller den europæiske småkravsprocedure, du skal bruge? Brug assistenten på siden Onlineformularer til at hjælpe dig med at finde ud af det.

På den europæiske e-Justice-portal finder du oplysninger om, hvordan forordningen anvendes, og et brugervenligt værktøj til udfyldelse af formularerne.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Relevante link

Practice Guide for the application of the Regulation on the European Order for Payment  PDF (5809 Kb) en

ARKIVERET websitet for Det Europæiske Civilretlige Atlas (lukket den 30. september 2017)

Sidste opdatering: 01/04/2022

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.