Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

Άρθρο 29(1)(α) - Αρμόδια δικαστήρια

Το ακόλουθο δικαστήριο είναι αποκλειστικά αρμόδιο να αποφαίνεται σχετικά με αιτήσεις έκδοσης και επανεξέτασης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, καθώς και για την πιστοποίησή της ως ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II, 10000, Zagreb

Τηλl: +385 1 4897 222

Φαξ: + 385 1 4920-871

Ηλ. διεύθυνση:  tajnistvo@tszg.pravosudje.hr

ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Ιστότοπος:http://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica

Άρθρο 29(1)(β) - Διαδικασία επανεξέτασης

Το εμπορικό δικαστήριο του Ζάγκρεμπ αποφαίνεται σχετικά με αιτήσεις επανεξέτασης της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Δεν μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο κατά των αποφάσεών του.

Άρθρο 29(1)(γ) - Μέσα επικοινωνίας

Έντυπα, άλλες αιτήσεις ή παρατηρήσεις κατατίθενται γραπτά, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Άρθρο 29(1)(δ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές

Η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής συνοδεύεται από μετάφραση στην κροατική γλώσσα επικυρωμένη από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο σχετικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/07/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.