Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

European payment order

Βόρεια Ιρλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βόρεια Ιρλανδία

Court procedure in Northern Ireland is governed by the Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 and the County Court Rules (Northern Ireland) 1981. The rules are made under the Judicature (Northern Ireland) Act 1978 by statutory rule.


ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ηνωµένο Βασίλειο

Βόρεια Ιρλανδία

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Article 29(1)(a) - Courts with jurisdiction

The court that has jurisdiction to issue a European order for payment in Northern Ireland is the High Court of Justice.

The jurisdiction of the county courts is entirely statutory and is prescribed in the County Courts (Northern Ireland) Order 1980. Therefore, pending any amendment to the Order, the position is that proceedings under the Regulation do not come under the statutory jurisdiction of the county courts but fall, instead, to the High Court under its inherent jurisdiction regardless of the monetary value of the proceedings.

 

Article 29(1)(b) - Review procedure

An application for a review under Article 20 in Northern Ireland can be made in the High Court in accordance with Part IV of Order 71 of the Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980.

Article 29(1)(c) - Means of communication

The means of communication acceptable by the Court in Northern Ireland for the purposes of commencing the European order for payment is post. Consideration may be given in the future as to whether electronic submission of the application will be possible. However, other documents that are sent to the Court in European order for payment proceedings, including statements of opposition, can be sent to the Court by post, fax or other electronic means where facilities are available in accordance with Rule 39 of Order 71 of the Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980. The application and other documents in these proceedings can also be lodged with the Court in person.

Article 29(1)(d) - Accepted languages

The official language acceptable pursuant to Article 21(2)(b) is English.

Last update: 06/08/2018

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.