Europejski nakaz zapłaty

Ungari

Sisu koostaja:
Ungari

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Ungari

Euroopa piiriülesed menetlused – Euroopa maksekäsk


*kohustuslikud andmed

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. a) - Sądy właściwe

Na Węgrzech europejskie nakazy zapłaty wydają notariusze (specjalizujący się w prawie cywilnym). Wszyscy notariusze posiadają uprawnienia na terenie całych Węgier.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. b) - Procedura ponownego badania nakazu

Na Węgrzech, sądem właściwym jest sąd, który wydał w danej sprawie europejski nakaz zapłaty.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. c) - Środki komunikacji

We wszystkich przypadkach do europejskiego nakazu zapłaty wydanego w celu wykonania należy załączyć jego tłumaczenie na język węgierski.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. d) - Dopuszczalne języki

We wszystkich przypadkach do europejskiego nakazu zapłaty wydanego w celu wykonania należy załączyć jego tłumaczenie na język węgierski.

Ostatnia aktualizacja: 27/03/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.