Eurooppalainen maksamismääräys

Itävalta

Sisällön tuottaja:
Itävalta

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Itävalta

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – eurooppalainen maksamismääräys


*pakollinen kenttä

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Toimivalta antaa eurooppalainen maksamismääräys on ainoastaan Wienissä toimivalla kauppaoikeudellisia asioita käsittelevällä alioikeudella (Bezirksgericht für Handelssachen) (Itävallan siviiliprosessilain (Zivilprozessordnung – ZPO) 252 §:n 2 momentti).

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 20 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla esitetyt uudelleentutkimispyynnöt käsitellään prosessioikeudellisesti kuten hakemukset oikeuksien ennalleen palauttamiseksi. Päätökseen, joka on tehty 2 kohdan nojalla esitetystä pyynnöstä, voi kuitenkin hakea muutosta (ZPO:n 252 §:n 5 momentti).

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Eurooppalaisessa maksamismääräysmenettelyssä tietoja voidaan välittää – paitsi paperilla – myös verkkopohjaisen sähköisen oikeudenkäyttöjärjestelmän (WebERV) välityksellä. WebERV on periaatteessa kaikkien luonnollisten ja oikeushenkilöiden käytettävissä. Teknisesti sen käyttö edellyttää erityistä ohjelmistoa ja lähettävän viranomaisen toimimista välittäjänä. Ajantasainen luettelo lähettävistä viranomaisista on osoitteessa http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

Tietoja ei voi välittää faksin tai sähköpostin välityksellä.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Asetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu kieli on saksa.

Saksan kielen lisäksi Oberpullendorfin ja Oberwartin piirioikeuksissa (Bezirksgericht) voi käyttää unkarin kieltä, Ferlachin, Eisenkappelin ja Bleiburgin piirioikeukisssa sloveenin kieltä ja Eisenstadtin, Güssingin, Mattersburgin, Neusiedl am Seen, Oberpullendorfin ja Oberwartin piirioikeuksissa kroaatin kieltä.

Päivitetty viimeksi: 27/06/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.