Eurooppalainen maksamismääräys

Bulgaria

Sisällön tuottaja:
Bulgaria

ETSI TOIMIVALTAISIA TUOMIOISTUIMIA

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Bulgaria

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – eurooppalainen maksamismääräys


*pakollinen kenttä

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus toimitetaan maakuntatuomioistuimelle (okrazhen sad), jonka piiriin velallisen vakinainen asuinpaikka tai rekisteröity toimipaikka tai täytäntöönpanopaikka kuuluu (siviiliprosessilain 625 §:n 1 momentti).

Jos asia on mahdollista riitauttaa, vastaaja voi kiistää alueellisen tuomiovallan. Tämä on tehtävä viimeistään vastineen antamisen yhteydessä. (siviiliprosessilain 625 §:n 2 momentti).

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Menettelystä säädetään siviiliprosessilain 626a §:ssä:

626a §. (1) Vastaaja voi pyytää asianomaista muutoksenhakutuomioistuinta tutkimaan eurooppalaisen maksamismääräyksen uudelleen asetuksen (EY) N:o 1896/2006 20 artiklassa säädettyjen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti.

(2) Uudelleen tutkimista koskeva pyyntö on esitettävä 30 päivän määräajassa. Määräaika alkaa kulua päivästä, jona vastaaja on tosiasiallisesti saanut tiedot maksamismääräyksen sisällöstä, tai sen jälkeen kun asetuksen 20 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut olosuhteet eivät enää ole voimassa.

(3) Tuomioistuin lähettää uudelleen tutkimista koskevasta pyynnöstä jäljennöksen toiselle osapuolelle, jolla on sen vastaanottamisesta alkaen viikko aikaa vastata pyyntöön.

(4) Pyyntö käsitellään suljetussa istunnossa. Tuomioistuin voi myös käsitellä pyynnön yleisölle avoimessa istunnossa, jos se katsoo tämän tarpeelliseksi.

(5) Tuomioistuimen päätökseen ei voi hakea muutosta.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Tämän sivun alkukielistä versiota bulgaria on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Eurooppalaiseen maksamismääräysmenettelyyn liittyvät tiedoksiannot toimittaa tuomioistuimen virkailija postitse tai lähettipalvelun kautta saantitodistuskirjeenä. Jos tiedoksiantopaikkakunnalla ei ole tuomioistuinta, tiedoksianto voidaan toimittaa kunnan- tai kaupungintalolta. (siviiliprosessilain 42 §:n 1 momentti)

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Bulgarian tasavalta ilmoittaa, että eurooppalaisen maksamismääräyksen mukana on oltava bulgariankielinen käännös.

Päivitetty viimeksi: 27/10/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.