Eurooppalainen maksamismääräys

Kroatia

Sisällön tuottaja:
Kroatia

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Toimivalta päättää eurooppalaisen maksamismääräyksen antamista ja uudelleen tutkimista koskevista hakemuksista ja vahvistaa maksamismääräyksen täytäntöönpanokelpoisuus on yksinomaan seuraavalla tuomioistuimella:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II, 10000, Zagreb

Puh: +385 1 4897 222

Faksi: + 385 1 4920-871

S-posti:  tajnistvo@tszg.pravosudje.hr

ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Verkkosivusto:http://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Päätöksen eurooppalaisen maksamismääräyksen uudelleen tutkimista koskevista hakemuksista tekee Zagrebin kauppatuomioistuin. Päätökseen ei voi hakea muutosta.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Hakulomakkeet, muut vaateet ja ilmoitukset on toimitettava kirjallisessa muodossa, joko faksilla tai sähköisesti.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Eurooppalaiseen maksamismääräykseen on liitettävä kroaatinkielinen käännös, jonka on oikeaksi todistanut siihen valtuutettu henkilö.

Päivitetty viimeksi: 13/09/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.