Eurooppalainen maksamismääräys

Kroatia

Sisällön tuottaja:
Kroatia

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Toimivalta päättää hakemuksista, jotka koskevat eurooppalaisen maksumääräyksen antamista, uudelleen tutkimista tai maksumääräyksen täytäntöönpanokelpoisuuden vahvistavan todistuksen antamista, on sillä kunnallisella tuomioistuimella (općinski sud) tai – kauppatuomioistuinten toimivaltaan kuuluvissa asioissa – sillä kauppatuomioistuimella (trgovački sud), jonka toimialueella vastaajan kotipaikka, tavanomainen asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee.

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Tuomioistuin päättää eurooppalaisen maksamismääräyksen uudelleen tutkimista koskevista hakemuksista. Päätökseen ei voi hakea muutosta.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Hakulomakkeet, muut vaateet ja ilmoitukset on toimitettava kirjallisessa muodossa, joko faksilla tai sähköisesti.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Eurooppalaiseen maksamismääräykseen on liitettävä kroaatinkielinen käännös, jonka on oikeaksi todistanut siihen valtuutettu henkilö.

Päivitetty viimeksi: 04/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.