Eurooppalainen maksamismääräys

Kroatia

Sisällön tuottaja:
Kroatia

ETSI TOIMIVALTAISIA TUOMIOISTUIMIA

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Kroatia

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – eurooppalainen maksamismääräys


*pakollinen kenttä

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Toimivalta päättää eurooppalaisen maksamismääräyksen antamista ja uudelleen tutkimista koskevista hakemuksista ja vahvistaa maksamismääräyksen täytäntöönpanokelpoisuus on yksinomaan seuraavalla tuomioistuimella:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II, 10000, Zagreb

Puh: +385 1 4897 222

Faksi: + 385 1 4920-871

S-posti:  tajnistvo@tszg.pravosudje.hr

ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Verkkosivusto:http://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Päätöksen eurooppalaisen maksamismääräyksen uudelleen tutkimista koskevista hakemuksista tekee Zagrebin kauppatuomioistuin. Päätökseen ei voi hakea muutosta.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Hakulomakkeet, muut vaateet ja ilmoitukset on toimitettava kirjallisessa muodossa, joko faksilla tai sähköisesti.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Eurooppalaiseen maksamismääräykseen on liitettävä kroaatinkielinen käännös, jonka on oikeaksi todistanut siihen valtuutettu henkilö.

Päivitetty viimeksi: 30/07/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.