Eurooppalainen maksamismääräys

Tšekki

Sisällön tuottaja:
Tšekki

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Määritettäessä tuomioistuinta, joilla on toimivalta antaa eurooppalainen maksamismääräys, Tšekissä sovelletaan siviiliprosessilakiin 99/1963, sellaisena kuin on muutettuna, sisältyviä yleisiä säännöksiä tuomioistuinten toimivallasta siviilioikeudellisissa asioissa.

Asiallisesta toimivallasta säädetään siviiliprosessilain 9–12 §:ssä ja alueellisesta toimivallasta 84–89 a §:ssä.

Ennakoitavien oikeusasioiden tyyppi huomioon ottaen asiallinen toimivalta on pääsääntöisesti piirituomioistuimilla (okresní soud) ja alueellisen toimivallan määritysperusteena on pääsääntöisesti vastaajan asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka.

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Tuomioistuimella, joka antaa eurooppalaisen maksamismääräyksen, on toimivalta tutkia asia uudelleen.

Toimivaltainen tuomioistuin soveltaa suoraan asetuksen 20 artiklaa. Päätökseen, jossa tuomioistuin hylkää uudelleentutkimista koskevan hakemuksen, voi hakea muutosta.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Tšekki ilmoittaa, että viestintävälineinä hyväksytään siviiliprosessilain 42 §:n mukaisesti:

a) sähköposti, jonka yhteydessä käytetään varmennettua sähköistä allekirjoitusta sähköisestä allekirjoituksesta annetun lain 227/2000, sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisesti

b) sähköposti ilman varmennettua sähköistä allekirjoitusta

c) faksi.

Tapauksissa b ja c hakemusta on täydennettävä kolmen päivän kuluessa esittämällä sen alkuperäiskappale. Muussa tapauksessa tuomioistuin ei ota hakemusta tutkittavaksi.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Tšekissä hyväksyttynä kielenä on ainoastaan tšekki.

Päivitetty viimeksi: 11/12/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.