Eurooppalainen maksamismääräys

Suomi

Sisällön tuottaja:
Suomi

ETSI TOIMIVALTAISIA TUOMIOISTUIMIA

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Suomi

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – eurooppalainen maksamismääräys


*pakollinen kenttä

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Helsingin käräjäoikeudella on toimivalta antaa eurooppalaisen maksamismääräys.

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen maksamismääräyksen uudelleen tutkimista koskevaa 20 artiklaa sovelletaan Suomessa sellaisenaan. Toimivaltainen tuomioistuin 20 artiklaa sovellettaessa on Helsingin käräjäoikeus.

Asetuksen 20 artiklan säännösten lisäksi oikeudenkäymiskaaren 31 luvun ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja koskevat säännökset soveltuvat myös eurooppalaiseen maksamismääräykseen. Näitä ovat oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 1 §:n mukainen tuomiovirhekantelu sekä saman luvun 7 §:n mukainen tuomion purku. Oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 17 §:ssä on vielä erillinen säännös menetetyn määräajan palauttamisesta.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään muun muassa oikeudenkäyntiasiakirjojen toimittamisesta suomalaiseen tuomioistuimeen. Sanotun lain mukaisesti maksamismääräysmenettelyä varten hyväksytyt viestintävälineet ovat posti, telekopio tai sähköposti.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Eurooppalaisesta maksamismääräyksestä voi toimittaa käännöksen suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Päivitetty viimeksi: 15/03/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.