Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Eurooppalainen maksamismääräys

Gibraltar

Sisällön tuottaja:
Gibraltar

Gibraltarissa säädetään oikeudenkäyntimenettelystä siviiliprosessia koskevassa lainsäädännössä (Civil Procedure Rules 1998), jota on täydennetty ohjeilla (Supplementary Directions). Englannissa ja Walesissa käytetyn siviiliprosessia koskevan lainsäädännön soveltamisesta (tietyin muutoksin) säädetään Supreme Court Rules 2000 –säännöissä.


TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Yhdistynyt kuningaskunta

Gibraltar

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – eurooppalainen maksamismääräys


*pakollinen kenttä

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Tuomioistuin, jolla on toimivalta antaa eurooppalainen maksamismääräys Gibraltarissa, on Supreme Court.

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 20 artiklan mukainen uudelleentutkimista koskeva pyyntö on Gibraltarissa tehtävä siviiliprosessia koskevan lainsäädännön 23 osan (Part 23 of the Civil Procedure Rules) mukaisesti.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Gibraltarissa hyväksytään eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä varten seuraavat viestintävälineet: posti (koska menettelyn aloittaminen edellyttää oikeudenkäyntimaksun suorittamista).

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Asetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla hyväksytty virallinen kieli on englanti.

Päivitetty viimeksi: 29/10/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.