Eurooppalainen maksamismääräys

Kreikka

Sisällön tuottaja:
Kreikka

ETSI TOIMIVALTAISIA TUOMIOISTUIMIA

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Kreikka

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – eurooppalainen maksamismääräys


*pakollinen kenttä

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Rauhantuomioistuimella (Eirinodikeía) on toimivalta antaa maksamismääräys, jonka suuruus on alle 20 000 euroa. Silloin kun maksamismääräyksen suuruus on yli 20 000 euroa, sen antaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, joka käsittelee asian yhden tuomarin kokoonpanossa (Monomelés Protodikeío).

Rauhantuomarilla on toimivalta antaa maksamismääräys myös vuokrasopimusta koskevassa riita-asiassa silloin, kun sovitun kuukausivuokran suuruus on alle 600 euroa. Silloin kun sovittu kuukausivuokra on yli 600 euroa, maksamismääräyksen antaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, joka käsittelee asian yhden tuomarin kokoonpanossa.

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Maksamismääräyksen uudelleentutkimista koskeva menettely on käynnistettävä esittämällä vaatimus maksamismääräyksen antaneelle rauhantuomioistuimelle tai ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle, joka käsittelee asian yhden tuomarin kokoonpanossa.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Silloin kun asetuksen liitteenä oleva lomake täytetään paperimuodossa, se toimitetaan toimivaltaisen tuomioistuimen kirjaamoon. Lomakkeen voi lähettää myös sähköpostilla tai e-codex-järjestelmän kautta tai käyttämällä muuta sähköistä viestintäjärjestelmää, jonka kautta voi toimittaa oikeudellisia asiakirjoja.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Hyväksytty kieli on kreikka.

Päivitetty viimeksi: 01/12/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.