Eurooppalainen maksamismääräys

Malta

Sisällön tuottaja:
Malta

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Civil Court First Hall – 15,000 eurosta ylöspäin

Court of Magistrates (Malta) – 5,000 eurosta 15,000 euroon

Small Claims Tribunal – 5,000 euroon asti

Court of Magistrates (Gozo) -tuomioistuimella, joka voi toimia sekä ylemmän oikeusasteen (vaateet 15,000 eurosta ylöspäin) että alemman oikeusasteen (vaateet 5,000 eurosta 15,000 euroon) tuomioistuimena, on toimivalta käsitellä kaikki vaateet, jotka koskevat Gozon tai Cominon saarilla asuvia tai vakinaisesti oleskelevia henkilöitä.

Osoite kirjeenvaihtoa varten:

The Registrar

(toimivaltaisen tuomioistuimen nimi)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

ΜΑLTA

Osoite Gozon tuomioistuimille tarkoitettua kirjeenvaihtoa varten:

The Registrar

(toimivaltaisen tuomioistuimen nimi)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

ΜΑLTA

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Civil Court First Hall

Court of Magistrates (Malta)

The Small Claims Tribunal

Court of Magistrates (Gozo), ylempi oikeusaste ja alempi oikeusaste

Osoite kirjeenvaihtoa varten:

The Registrar

(toimivaltaisen tuomioistuimen nimi)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

ΜΑLTA

Osoite Gozon tuomioistuimille tarkoitettua kirjeenvaihtoa varten:

The Registrar

(toimivaltaisen tuomioistuimen nimi)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

ΜΑLTA

Asetuksen (EY) N:o 1896/2006 20 artiklassa säädetty uudelleen tutkimista koskeva menettely

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Hakemuksen ja muiden asetuksessa (EY) N:o 1896/2006 mainittujen lomakkeiden jättäminen toimivaltaisen tuomioistuimen kirjaamoon tai hakemuksen ja muiden lomakkeiden lähettäminen postitse toimivaltaisen tuomioistuimen kirjaamoon.

Vastaajan on tehtävä uudelleen tutkimista koskeva pyyntö itse maltan kielellä toimivaltaisen tuomioistuimen kirjaamoon.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Malta ja englanti.

Päivitetty viimeksi: 09/07/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.