Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Eurooppalainen maksamismääräys

Pohjois-Irlanti

Sisällön tuottaja:
Pohjois-Irlanti

Oikeudenkäyntimenettelystä Pohjois-Irlannissa säädetään ylemmän oikeusasteen tuomioistuinjärjestelmän säännöissä (Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980) ja alemman oikeusasteen siviilituomioistuinten säännöissä (County Court Rules (Northern Ireland) 1981). Säännöt on annettu Pohjois-Irlannin tuomioistuinlain (Judicature (Northern Ireland) Act 1978) nojalla.


TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Yhdistynyt kuningaskunta

Pohjois-Irlanti

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – eurooppalainen maksamismääräys


*pakollinen kenttä

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Toimivalta antaa eurooppalainen maksamismääräys on Pohjois-Irlannissa ylemmän oikeusasteen tuomioistuimella (High Court of Justice).

County court ‑tuomioistuinten toimivalta perustuu yksinomaan kirjoitettuun lakiin ja on vahvistettu County Courts (Northern Ireland) Order 1980 ‑määräyksessä. Siihen asti kun kyseistä säädöstä muutetaan, asetuksen mukaiset oikeudenkäynnit eivät kuulu county courtien vaan High Courtin yleiseen toimivaltaan oikeudenkäynnin rahallisesta arvosta riippumatta.

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 20 artiklan mukainen uudelleentutkimista koskeva pyyntö tehdään Pohjois-Irlannissa High Courtille Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 ‑sääntöjen 71 määräyksen IV osan mukaisesti.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Pohjois-Irlannin tuomioistuimet hyväksyvät eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn aloittamista varten viestintävälineeksi ainoastaan postin. Myöhemmin saatetaan harkita, voidaanko lomakkeen toimittaminen sähköisesti hyväksyä. Muut eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn yhteydessä tuomioistuimelle toimitettavat asiakirjat, kuten vastineet, voidaan kuitenkin toimittaa postin lisäksi faksilla tai muulla sähköisellä menetelmällä, jos tuomioistuimella on Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 ‑sääntöjen 71 määräyksen 39 säännön mukaiset valmiudet. Hakemus ja muut menettelyasiakirjat voidaan myös toimittaa tuomioistuimelle henkilökohtaisesti.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Asetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla hyväksytty virallinen kieli on englanti.

Päivitetty viimeksi: 14/07/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.