Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Eurooppalainen maksamismääräys

Skotlanti

Sisällön tuottaja:
Skotlanti

Tavanomaisia riita-asian oikeudenkäyntejä säännellään Skotlannissa pääasiassa tavanomaisessa menettelyssä ratkaistavia kanteita koskevilla vuoden 1993 säännöillä (Ordinary Cause Rules 1993). Säännöt ovat saatavilla Skotlannin oikeusviraston (Scottish Courts and Tribunals Service) verkkosivustolta.

Säännöt annetaan säädöksellä, ja niitä voidaan tarvittaessa muuttaa säädöksellä asetuksen mukaisiksi. On laadittava myös erillinen asiaa koskeva säännöstö.

Court of Session -tuomioistuin säätää ja määrää Act of Sederunt -säädöksellä menettelystä ja käytännöstä, jota noudatetaan kaikissa riita-asian oikeudenkäynneissä sheriff court -tuomioistuimessa.


TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Yhdistynyt kuningaskunta

Skotlanti

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – eurooppalainen maksamismääräys


*pakollinen kenttä

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Toimivalta antaa eurooppalainen maksamismääräys on Skotlannissa sheriff court -tuomioistuimella. Kaikki tällaisiin maksamismääräyksiin liittyvät asiat käsitellään sheriff court -tuomioistuimessa.

Kanne voidaan nostaa kaikissa Skotlannin sheriff court -tuomioistuimissa. Skotlannin oikeusviraston verkkosivustolla on kaikkien sheriff court -tuomioistuinten osoitteet.

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Kaikki hakemukset on esitettävä sheriff court -tuomioistuimelle.

Asetuksen 20 artiklan 1 kohdan mukainen uudelleentutkimista koskeva pyyntö tehdään eurooppalaiseen maksamismääräykseen sovellettavia alemman oikeusasteen oikeudenkäyntisääntöjä koskevan Act of Sederunt 2008 -säädöksen (Sheriff Court European Order for Payment Procedure Rules) lomakkeella 2.

Asetuksen 20 artiklan 2 kohdan mukainen uudelleentutkimista koskeva pyyntö tehdään eurooppalaiseen maksamismääräykseen sovellettavia alemman oikeusasteen oikeudenkäyntisääntöjä koskevan Act of Sederunt 2008 -säädöksen (Sheriff Court European Order for Payment Procedure Rules) lomakkeella 3.

Lomakkeet 2 ja 3 ovat ladattavissa Skotlannin oikeusviraston verkkosivustolta

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Skotlannin sheriff court -tuomioistuimet hyväksyvät eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn aloittamista varten viestintävälineeksi postin (koska oikeudenkäynnin aloittaminen edellyttää oikeudenkäyntimaksun suorittamista). Parhaillaan harkitaan, voidaanko vaatimuslomakkeen sähköinen toimittaminen hyväksyä. Myös myöhemmin toimitettavat asiakirjat, kuten mahdolliset vastineet, voidaan lähettää tuomioistuimelle postitse.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Asetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla hyväksytty virallinen kieli on englanti.

Päivitetty viimeksi: 13/07/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.