Eurooppalainen maksamismääräys

Slovakia

Sisällön tuottaja:
Slovakia

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Riita-asiain siviiliprosessilain (Civilný sporový poriadok) 160/2015 12 §:n mukaan toimivaltaisia ovat piirituomioistuimet (okresné súdy) ja Bratislava IV:n kaupunkituomioistuin (Mestský súd Bratislava IV).

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 29 artiklan 1 kohdan b alakohtaan viitaten ilmoitetaan, että riita-asiain siviiliprosessilain 398 §:n nojalla voidaan hakea ylimääräisenä muutoksenhakuna menettelyn uusimista (žaloba o obnovu konania) siltä toimivaltaiselta tuomioistuimelta, joka teki ensimmäisen oikeusasteen ratkaisun, eli piirituomioistuimelta (okresný súd) tai kaupungintuomioistuimelta (mestský súd).

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Riita-asiain siviiliprosessilain 125 §:n nojalla hakemus voidaan tehdä kirjallisesti tai sähköisessä muodossa. Ilman sähköistä valtuutusta tehty hakemus on toimitettava uudelleen 10 päivän kuluessa myös kirjallisena tai käyttämällä sähköistä valtuutusta. Muussa tapauksessa hakemusta ei käsitellä. Tuomioistuin ei erikseen pyydä hakemuksen uudelleentoimittamista.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Asetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukainen hyväksytty kieli on slovakki.

Päivitetty viimeksi: 09/02/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.