Eurooppalainen maksamismääräys

Slovenia

Sisällön tuottaja:
Slovenia

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Toimivalta on paikallisilla (okrajno sodišče) ja alueellisilla tuomioistuimilla (okrožno sodišče).

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Uudelleentutkimista koskevassa menettelyssä ja 20 artiklaa sovellettaessa toimivalta on paikallisilla (okrajno sodišče) ja alueellisilla tuomioistuimilla (okrožno sodišče).

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Tuomioistuinten kanssa viestitään postitse, sähköisin välinein tai viestintäteknologiaa käyttäen, kun on kyse hakemuksen jättämisestä suoraan tai sen toimittaa henkilö, joka toimittaa hakemuksia työkseen (poslovni ponudnik) (siviiliprosessilain (Zakon o pravdnem postopku, ZZP) 105 §:n b momentti, Slovenian tasavallan virallinen lehti 73/07 – virallinen konsolidoitu toisinto, 45/08 – sovittelulaki (ZArbit), 45/08, 111/08 – perustuslakituomioistuimen päätökset 57/09, 12/10, 50/10, 107/10, 75/12, 40/13, 92/13, 10/14, 48/15 ja 73, 13.8.2007, s. 10425).

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Viralliset kielet ovat sloveeni sekä vähemmistökielet italia ja unkari niillä alueilla, joilla kyseiset kielet ovat virallisessa tuomioistuinkäytössä (siviiliprosessilain 6 ja 104 §).

Kaksikielisistä alueista säädetään laissa kunnista ja niiden rajoista (Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ZUODNO, Slovenian tasavallan virallinen lehti nro 108/06 – virallinen konsolidoitu toisinto ja nro 9/11). ZUODNOn 5 § kuuluu seuraavasti: ”Kaksikielisiä alueita ovat tämän lain nojalla kunnat, jotka määritellään sellaisiksi niiden perussäännössä: Lendava, Hodoš - Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola ja Piran.”

Päivitetty viimeksi: 27/03/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.