Eurooppalainen maksamismääräys

Espanja

Sisällön tuottaja:
Espanja

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Espanja

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – eurooppalainen maksamismääräys


*pakollinen kenttä

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet.

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu uudelleentutkiminen toteutetaan peruuttamalla lainvoimaiset tuomiot poisjääneen vastaajan vaatimuksesta (7. tammikuuta annetun siviiliprosessilain (Ley de Enjuiciamiento Civil) 1/2000 501 §). Asia voidaan saattaa 20 artiklan 2 kohdassa säädetyllä tavalla uudelleentutkittavaksi oikeuden päätökseen kohdistettavalla kumoamiskanteella (lainkäytöstä 1. heinäkuuta annetun lain (Ley Orgánica del Poder Judicial) 6/1985 238 §). Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet ovat toimivaltaisia molemmissa tapauksissa.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Hakemuslomake voidaan toimittaa henkilökohtaisesti, postitse tai faksilla.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Espanja.

Päivitetty viimeksi: 26/12/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.