Eurooppalainen maksamismääräys

Ruotsi

Sisällön tuottaja:
Ruotsi

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Ruotsi

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – eurooppalainen maksamismääräys


*pakollinen kenttä

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Ruotsissa jätetyt eurooppalaista maksamismääräystä koskevat hakemukset tutkii kruununvoudin virasto (Kronofogdemyndigheten) (eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä annetun lain 2 §).

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Uudelleentutkimista koskevat hakemukset käsittelee hovioikeus (hovrätt) (eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä annetun lain 13 §). Jos hovioikeus päättää, että asia voidaan tutkia uudelleen, se päättää samalla, että uusi käsittely toteutetaan kruununvoudin virastossa.

Lisätietoja näistä kysymyksistä antaa Ruotsin kruununvoudin virasto (https://www.kronofogden.se/du-har-ett-krav-mot-nagon/du-vill-fa-ditt-krav-faststallt/du-vill-fa-betalt-fran-nagon-i-annat-eu-land)

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Eurooppalaista maksamismääräystä koskevat hakemukset on periaatteessa jätettävä paperimuodossa. Ruotsin kruununvoudin virasto voi päättää, että hakemukset on jätettävä automaattiseen tietojenkäsittelyyn soveltuvassa muodossa (eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä annetun asetuksen 4 §).

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Jos haetaan toisessa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoiseksi julistetun maksamismääräyksen täytäntöönpanoa Ruotsissa, maksamismääräys on käännettävä ruotsiksi tai englanniksi (eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä annetun asetuksen 10 §).

Päivitetty viimeksi: 30/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.