Europski platni nalog

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Austrija

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Samo je Trgovački sud u Beču nadležan za obradu zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga (članak 252. stavak 2. austrijskog Zakona o parničnom postupku).

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Na zahtjeve za preispitivanje iz članka 20. stavaka 1. i 2. primjenjuje se isti postupak kao i na zahtjeve za povrat u prijašnje stanje. Međutim, odluka kojom se odobrava zahtjev iz stavka 2. pobojna je (članak. 252. stavak 5. austrijskog Zakona o parničnom postupku).

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

U okviru postupka za europski platni nalog podneske je moguće podnijeti u papirnatom obliku ili elektronički, koristeći se WebERV-om (e-pravosuđe). WebERV je u načelu dostupan svim fizičkim i pravnim osobama. Tehnički su preduvjeti za to posjedovanje posebnog računalnog programa i postojanje tijela za slanje. Ažurirani popis tijela za slanje nalazi se na: http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

Podnošenje faksom ili e-poštom nije moguće.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

U skladu s člankom 21. stavkom 2. točkom (b) prihvaćeni je jezik njemački.

Osim službenog jezika (njemački) svatko se može služiti mađarskim pred okružnim sudovima (Bezirksgerichten) u Oberpullendorfu i Oberwartu, slovenskim pred okružnim sudovima u Ferlachu, Eisenkappelu i Bleiburgu te hrvatskim pred okružnim sudovima u Eisenstadtu, Güssingu, Mattersburgu, Neusiedlu am See, Oberpullendorfu i Oberwartu.

Posljednji put ažurirano: 28/11/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.