Europski platni nalog

Bugarska

Sadržaj omogućio
Bugarska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Bugarska

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Zahtjevi za izdavanje europskog platnog naloga podnose se pokrajinskom sudu nadležnom za područje na kojem se nalazi stalna ili prijavljena adresa dužnika ili za područje izvršenja. (članak 625. stavak 1. Zakona o parničnom postupku)

Ako je dopušteno osporavati predmet, tuženik može dovesti u pitanje mjesnu nadležnost, ali mora to napraviti prije no što se podnese prigovor na podnesak. (članak 625. stavak 2. Zakona o parničnom postupku)

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Postupak je uređen člankom 626.a Zakona o parničnom postupku:

članak 626.а (1) Tuženik pred nadležnim žalbenim sudom može podnijeti zahtjev za preispitivanje europskog platnog naloga u skladu s uvjetima i postupkom utvrđenima u članku 20. Uredbe (EZ) br. 1896/2006.

(2) Zahtjev za preispitivanje podnosi se u roku od 30 dana od datuma na koji je tuženik postao upoznat sa sadržajem naloga ili nakon što prestanu okolnosti iz članka 20. stavka 1. točke (b) Uredbe.

(3) Sud presliku zahtjeva dostavlja protustranci koja na njega može odgovoriti u roku od tjedan dana od datuma primitka.

(4) Zahtjev se razmatra iza zatvorenih vrata. Sud, prema potrebi, može razmotriti zahtjev na otvorenoj sjednici.

(5) Protiv odluke suda ne može se podnijeti žalba.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Izvorna jezična inačica ove stranice bugarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Pismena koja se odnose na europski platni nalog dostavlja sudski službenik ili se šalju preporučenom poštom ili kurirskom službom s potvrdom o primitku. Ako u mjestu dostave ne postoji sud, pismena mogu dostavljati lokalna nadležna tijela. (članak 42. stavak 1. Zakona o parničnom postupku)

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Republika Bugarska prihvaća europski platni nalog uz priloženi prijevod na bugarski jezik.

Posljednji put ažurirano: 27/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.