Europski platni nalog

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Nadležni su: svi prvostupanjski sudovi Republike Cipra koji djeluju u četiri upravna okruga pod nadzorom pravne države Republike Cipra, odnosno Nikozija, Lemesos, Larnaca-Amohostos i Pafos. Nadležnosti sudaca propisane su Zakonom o sudovima (br. 14/60) i odgovaraju hijerarhijskom položaju sudaca: okružni sudac, viši okružni sudac i predsjednik okružnog suda.

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Postupak preispitivanja uređen je Pravilnikom o parničnom postupku. Postupak se prvenstveno temelji na pisanim podnescima osoba uključenih u spor. U iznimnim slučajevima i kad to Sud smatra potrebnim, uz pisane podneske i izjave pod prisegom u obzir se mogu uzeti i usmena svjedočenja. Nadležni sudovi navedeni su u točki (a).

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Sredstva komunikacije prihvaćena u svrhe postupka za europski platni nalog i dostupna sudovima: osobno podnošenje zahtjeva u registar, slanje poštom ili bilo kojim drugim komunikacijskim sredstvom kao što je telefaks ili e-pošta.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Prihvaćeni je jezik sudova grčki. Za potrebe Uredbe dodan je i engleski koji se također koristi u Cipru.

Posljednji put ažurirano: 12/07/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.