Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Europski platni nalog

Engleska i Wales

Sadržaj omogućio
Engleska i Wales

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Sudovi nadležni za izdavanje europskog platnog naloga u Engleskoj su i Walesu okružni sud i Visoki sud (High Court of Justice).

Nadležnost okružnih sudova određena je zakonom te obuhvaća gotovo cjelokupno područje građanskog prava. Opća nadležnost u građanskom pravu uglavnom se podudara s nadležnošću Visokog suda, osim za tužbe zbog osobne ozljede vrijednosti manje od 50 000 GBP te za novčana potraživanja vrijednosti manje od 15 000 GBP na temelju kojih se postupci pokreću na okružnom sudu. Više informacija može se pronaći u Uredbi o nadležnosti Visokog suda i okružnih sudova iz 1991. (High Court and County Courts Jurisdiction Order 1991) (kako je izmijenjena). Nekim je propisima okružnim sudovima dodijeljena isključiva nadležnost, primjerice za gotovo sve predmete na koje se primjenjuje Zakon o potrošačkim kreditima iz 1974. te za većinu postupaka koje pokreću hipotekarni vjerovnici i najmodavci.

Tužbeni zahtjev može se podnijeti na bilo kojem okružnom sudu Engleske i Walesa. Na internetskim stranicama Službe sudova i tribunala nalaze se adrese svih okružnih sudova i podaci Visokog suda.

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

U Engleskoj i Walesu zahtjev za preispitivanje na temelju članka 20. mora se podnijeti nadležnom sudu koji je izdao europski platni nalog, u skladu s dijelom 23. Pravilnika o parničnom postupku.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Sredstvo komunikacije koje sudovi Engleske i Walesa prihvaćaju za potrebe pokretanja postupka za izdavanje europskog platnog naloga je pošta (radi naplate sudske pristojbe za pokretanje postupka). Razmatra se i uvođenje mogućnosti elektroničkog podnošenja obrasca zahtjeva. Međutim, dodatni dokumenti, uključujući svaki prigovor, sudu se mogu dostavljati poštom, telefaksom ili e-poštom u skladu s dijelom 5.5. Pravilnika o parničnom postupku, koji sadržava pravila o podnošenju i slanju dokumenata sudu, i pripadajućim uputama za postupanje.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Prihvaćeni je službeni jezik u skladu s člankom 21. stavkom 2. točkom (b) engleski.

Posljednji put ažurirano: 09/06/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.