Europski platni nalog

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Okružni sud u Helsinkiju nadležan je za izdavanje europskog platnog naloga.

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Članak 20. u vezi s preispitivanjem europskog platnog naloga primjenjuje se u Finskoj kako je naveden u Uredbi. Za potrebe članka 20. nadležan je Okružni sud u Helsinkiju.

Uz odredbe članka 20. Uredbe, odredbe o izvanrednim pravnim lijekovima iz poglavlja 31. Zakonika o sudskom postupku primjenjuju se i na europski platni nalog. To uključuje pritužbe zbog povrede postupovnih pravila (članak 1. poglavlja 31.) i ukidanje pravomoćne presude (članak 7. poglavlja 31.). Članak 17. Zakonika o sudskom postupku sadržava posebnu odredbu o odobravanju novog roka.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Zakon br. 13/2003 o elektroničkim uslugama i komunikaciji (javni sektor) sadržava odredbe o slanju sudskih dokumenata finskom sudu. Sredstva komunikacije prihvaćena u vezi s postupkom platnog naloga na temelju tog zakona su pošta, telefaks ili elektronička pošta.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Europski platni nalozi mogu se poslati na finskom, švedskom ili engleskom jeziku.

Posljednji put ažurirano: 22/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.