Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Europski platni nalog

Gibraltar

Sadržaj omogućio
Gibraltar

Sudski postupak u Gibraltaru uređen je Pravilnikom o parničnom postupku iz 1998. i Dodatnim uputama. Pravilnikom Vrhovnog suda iz 2000. predviđa se primjena Pravilnika o parničnom postupku koji se primjenjuje u Engleskoj i Walesu (s izmjenama).


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Ujedinjena Kraljevina

Gibraltar

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

U Gibraltaru je za izdavanje europskog platnog naloga nadležan Vrhovni sud (Supreme Court).

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

U Gibraltaru se zahtjev za preispitivanje na temelju članka 20. mora podnijeti u skladu s dijelom 23. Pravilnika o parničnom postupku.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Sredstvo komunikacije koje sudovi Gibraltara prihvaćaju za potrebe pokretanja postupka za izdavanje europskog platnog naloga je pošta (radi naplate sudske pristojbe za pokretanje postupka).

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Prihvaćeni je službeni jezik u skladu s člankom 21. stavkom 2. točkom (b) engleski.

Posljednji put ažurirano: 04/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.